Inom modern handboll ska varje handbollsspelare kunna uppfylla de krav som handboll som sport ställer. Spelaren måste vara väl förberedd på olika nivåer fysiskt, mentalt, och tekniskt.
 

Vår erfarenhet av coachning inkluderar följande:

Fysik
Styrka, explosivitet, snabbhet, balans, koordination, mobilitet, uthållighet. Den moderna handbollsspelaren har en fysik byggd för ändamålet.

Träning är fysisk träning av låg till hög intensitet som främst beror på den aeroba energigenererande processen. "Aerob" definieras som "relaterad till, involverar eller kräver fritt syre", och syftar på användningen av syre för att på ett adekvat sätt möta energibehovet under träning via aerob metabolism.

Träning är en typ av träning som bryter ner glukos i kroppen utan att använda syre; anaerob betyder "utan syre". Rent praktiskt betyder detta att anaerob träning är mer intensiv, men kortare än aerob träning

• Balans
• Explosivitet
• Mobilitet
• Koordination
• Snabbhet
• Stretching
• Styrka
• Uthållighet

Mentalitet
Analys
Motorik
Spelförståelse
Speluppfattning
Timing
Teknik

• Mot olika försvarstyper
• Mot en eller flera spelare
• Timing

• Arm/handled
• Arm/ben
• Arm/kropp
• Kropp/Ben
• Ben/bål

• Anfallsspel
(Mot olika försvarsspel)
• Försvarsspel
(Mot olika anfallsstiler)

• Avstämt skott
• Hoppskott
• Stegskott
• Underarmsskott
• Jämfotasskott

Ta hand om kroppen
Att ta hand om kroppen är en stor del av din träning. Rutiner kring stretching, uppvärmning, och återhämtning spelar en avgörande roll för Din utveckling som handbollsspelare.